Náš panelový dům je řadový, třítraktový. Objekt tvoří 3 dilatační celky s 8 obytnými nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím technickým. Byl postaven v konstrukční soustavě T 08 B a realizován v roce 1972.

GPS: 50°7'48.418"N, 14°7'20.013"E

 

 

   Od roku 2000 zde dle zákona vzniklo Společenství vlastníků Holandská 2438, Kladno -  IČ 26429004.

   V letech 2005-2007 proběhla nákladná rekonstrukce obvodového pláště, vč. zateplení. Výsledek je zřejmý na obrázku výše. Mimo tyto opravy je interiér také zcela zrekonstruovaný vč. zrekonstruovaných tří výtahů.

   Kromě běžného vybavení je vlastníkům nabídnut určitý nadstandard v podobě možnosti využití koláren a kočárkáren, připojení ke kabelové TV a Internetu od společnosti UPC nebo připojení k rychlému a levnému Internetu od sdružení KLFREE. Dále disponujeme rozvodem vlastní společné televizní antény s analogovým a digitálním signálem pozemního a satelitního vysílání DVB-T a DVB-S. Za zmínku stojí i přístup do objektu a dalších společných částí na čip(přístupový systém) a střežení společných částí kamerovým systémem s 28 kamerami.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů:

   Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení) jsou zpracovávány u členů SVJ v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   Popisné údaje (záznamy z kamerového a čipového systému) jsou zpracovávány z vybraných společných prostor a kontejnerového stání v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   Střežení prostoru kontejnerového stání na pozemku p. č. 3406/1 k. ú. Kročehlavy je v souladu s rozhodnutím Rady města Kladna ze dne 24. 10. 2011.

   Správcem subjektu je výbor SVJ Holandská 2438, Kladno. K elektronickým systémům mají přístup pouze vybraní zvolení členové výboru SVJ, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

   V případě narušení majetku a újmy SVJ Holandská 2438, Kladno, jsou údaje předávány Policii České republiky, Magistrátu města Kladna, případně dalším kompetentním institucím.

Informace o bytových jednotkách:

   V domě je celkem 205 bytových jednotek 2+kk o jednotné rozloze 40,2 m2 se samostatnou sklepní kójí na patře.
 
 

Půdorys bytu (kliknutím můžete zvětšit jeho rozlišení):
Pudorys bytu

Půdorys patra (kliknutím můžete zvětšit jeho rozlišení):
Pudorys patra

Zdroj: výbor společenství