Město Kladno - Aktuálně

Kladno - aktuálně
  1. Vedení města vzniklá situace mrzí a intenzivně se jí věnuje. Nová ředitelka, vybraná v řádném a otevřeném výběrovém řízení, do kterého se mohli přihlásit všichni zájemci, a s patřičnou kvalifikací, je ve funkci teprve pět dní, s děním v divadle se seznamuje a pracuje na zajištění prvních premiér pro diváky. O to víc považuje město reakci zaměstnanců divadla za předčasnou a nešťastnou, je ale samozřejmě připraveno k dalším jednáním v zájmu co nejlepší budoucnosti divadla, jeho zaměstnanců, diváků a blížící se divadelní sezóny. I nadále trvá na tom, že ekonomickou stránku divadelních provozů je potřeba svěřit odborníkovi s odpovídajícím vzděláním, který má zároveň praxi na vedoucí pozici v divadelním prostředí. Odvolaný jednatel Jan Krafka vysokým nárokům, které jsou kladeny na pracovníka v této pozici v manažersko-ekonomické oblasti, nedostál a důvěru vedení města ztratil.
  2. Nová jednatelka společnosti Divadla Kladno, s.r.o. (DK) Irena Žantovská se ujala své funkce a od pondělí vede první jednání v Divadle Lampion a Městském divadle Kladno. I přes stávkovou pohotovost divadelníků se její první diskuse se zaměstnanci zatím odehrávají v konstruktivním duchu. Jednatelka vzešla z nedávného otevřeného výběrového řízení, které město Kladno vypsalo začátkem července. Nahradila tak dosavadního jednatele Jana Krafku, kterého Rada města odvolala pro nespokojenost s jeho výkonem funkce v manažersko-ekonomické oblasti.
  3. Kladno podepsalo memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti Smart City se společností ČEZ ESCO, která se zaměřuje na chytrá energetická řešení pro firmy, obce a veřejné instituce. Cílem je hledání inovativních a ekologicky přívětivých postupů při rozvoji energetické infrastruktury a elektromobility ve městě, možností úspor energií nebo podpora projektů alternativních a obnovitelných zdrojů. Prvním úkolem je půlroční mapování konkrétních příležitostí pro společné inovativní projekty.
  4. Poprvé po osmi letech upravuje Kladno nájemné v městských bytech. Vedení města tím reaguje na horšící se stav bytového fondu, který v nadcházejících letech čekají nevyhnutelné rekonstrukce, ale i například nutnost zabezpečit lépe společné prostory domů. Již v roce 2020 plánuje město do svého majetku investovat o 20 milionů korun více než letos. Nové sazby vstoupí v platnost od 1. ledna 2020. I po úpravě dosáhnou městské nájmy v průměru jen zhruba jedné třetiny ceny komerčních nájmů. Nový sazebník výrazně zohledňuje životní situaci seniorů a handicapovaných; vedení města jej konzultovalo s úřadem práce a dalšími institucemi tak, aby nezhoršil životní situaci dalších skupin obyvatel s nízkými příjmy.
  5. Zaměstnanci Městského divadla Kladno (MDK) dnes vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s odvoláním Jana Krafky z funkce jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o. a jmenováním nové jednatelky Ireny Žantovské.