Město Kladno - Aktuálně

Kladno - aktuálně
  1. Vedení města děkuje všem, kteří pomohli a pomáhají s řešením situace lidí z vyhořelé ubytovny v Rozdělově. Důrazně přitom odmítá vyjádření, že se tito obyvatelé Kladna měli nechat na ulici. Nebylo by to lidské, ani zákonné.
  2. Vedení města svolalo mimořádné Zastupitelstvo města Kladna, které se bude konat v obřadní síni Magistrátu města Kladna, dne 24. 4.2019 od 16:00 hod.
  3. Pro obyvatelé Dubí jsme připravili další ze série Setkání s veřejností. Nabízíme vám možnost přímo ovlivnit změny v okolí vašeho bydliště. Budeme rádi, když přijdete a podělíte se s námi o vaše podněty a názory.
  4. Vedení města svolalo další ze série Setkání s veřejností, tentokrát na území Motyčína. Lukáš Hanes a Anna Gamanová, představitelé města, předložili občanům a vlastníkům pozemků rozpracovaný návrh územní studie. Tento návrh bude nadále k dispozici na webových stránkám města k připomínkám. Budeme rádi, když se, do konce dubna, vyjádříte se svými návrhy a připomínkami přímo Lukáši Hanesovi, radnímu pro oblast územního plánování a rozvoje (lukas.hanes@mestokladno.cz).