Město Kladno - Aktuálně

Kladno - aktuálně
  1. Kladno, 10. června 2021: Od pondělí 21. června zahajujeme revitalizace sídliště Sítná. Projekt zahrnuje kompletní opravu ulic Ostravská a Ústecká, včetně úprav chodníků a veřejného prostoru v jejich blízkém okolí. Navržené úpravy se týkají i pěších tras ve vnitrobloku, mezi ulicemi Ústecká a Plzeňská je navrženo zklidněné místo pro odpočinek doplněné menším vodním prvkem. Po úpravě budou mít obyvatelé k dispozici o cca 45 parkovacích míst více. Předpokládaná cena za realizaci je 27 milionů korun.
  2. Od 4. června začínáme opravovat další várku výmolů, Níže naleznete seznam aktuálně objednaných oprav. Počítejte prosím se zhoršenou průjezdností z důvodu frézování vozovek. Děkujeme za pochopení.
  3. Kladno, 9. června 2021: Odbor dopravy Magistrátu města Kladna provádí v současné době kontrolu vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené na konkrétní poznávací značku vozu. Podle obecně závazné vyhlášky jsou držitelé ZTP nebo ZTP/TP osvobozeni od poplatku za vyhrazené parkovací stání v místě svého bydliště, bohužel však často neohlašují změny a ponechávají značky na místě i po odstěhování či pokud již držitel vozu nesplňuje podmínky pro poskytnutí takového parkovacího místa.
  4. Statutární město Kladno vás v rámci roku oslav 100. narozenin Zdeňka Milera zve do Zahrady Kladenského zámku na festival Kladfilm. Každý čtvrtek na vás čeká přehlídka krátkých pásem animovaných filmů studia Bratři v triku pro celou rodinu z filmotéky Krátkého filmu Praha. Od 17.00 pro děti a od 19.00 pro dospělé. Vstup zdarma. Celý program naleznete na www.kladenskyzamek.cz. Akce se bude konat, pokud aktuální epidemiologická situace dovolí.