Město Kladno - Aktuálně

Kladno - aktuálně
  1. Město Kladno plánuje přeměnit neudržovanou přírodní lokalitu Bukovka nedaleko centra města v krajinný park. Ten by se měl stát další možností pro rekreaci obyvatel i návštěvníků města. Nejen estetické, ale i funkční úpravy se dotknou i zbytku Ostroveckého údolí. Práce začnou již letos a v rozpočtu je vyčleněn milion korun.
  2. V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční odlov černé zvěře, který organizuje Myslivecký spolek Krnčí. Akce proběhne od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve spolupráci s Městskou policií Kladno. Prosíme případné návštěvníky lesa o shovívavost a respektování pokynů myslivců a městské policie.
  3. I v roce 2020 bychom s vámi rádi konzultovali téma rozvoje našeho města ve veřejných debatách. V některých lokalitách se nám podařilo zpracovat studie území, v jiných zase realizujeme podněty, které jste nám v minulém roce zasílali, nebo osobně zprostředkovali nad mapou Kladna. První únorová setkání se uskuteční na Vyšehradě, ve Švermově a u Bajkalu.
  4. Vysokému školství se v Kladně daří. Město nyní za symbolickou korunu prodalo Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) další opuštěnou budovu v areálu bývalých kasáren pro další rozšíření školy. Současné dvě budovy fakulty - sedmipodlažní budova na nám. Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ul. Sportovců - už totiž kapacitně nestačí.
  5. Hledáme kolegu / kolegyni na pozici veřejného opatrovníka. Jedná se o hlavní zaměstnanecký poměr, na dobu určitou, 2 roky.