Město Kladno - Úřední deska

Kladno - úřední deska
 1. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy Rekonstrukce mostu ev. č. 2016-2 - obec Doksy
 2. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 3. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 4. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 5. komunikace a chodníky ulice Třebichovická k.ú. Svinařov
 6. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 7. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy Rekonstrukce propustku v obci Dřetovice a oprava havárie silničního tělesa mimo zastavěné území obce
 8. soustava polních cest "Pod Budčí" k.ú.Dřetovice,Koleč,Kováry
 9. Doksy,chodníky podél silnice III/2016
 10. Veřejné osvětlení Kladno Kročehlavy,Ul.V.Paiskra,Křižíkova a okolí
 11. rezidence Park Džbán- bytový dům k.ú.Kladno
 12. dopravní a technická infrastruktura pro 4RD k.ú.Brandýsek
 13. Výzva - vyjádření k podáému odvolání- dopravní a technická infrastruktura pro 28RD k.ú.Hřebeč, V Úžlabinách