Město Kladno - Úřední deska

Kladno - úřední deska
 1. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 2. PD výstavba parkoviště ulice Pařížská k.ú.Kročehlavy
 3. Brownfield Kladno-Rozdělov,Cihelna - etapa II.,výstavba bytových domů vč.inž.sítí k.ú.Rozdělov
 4. Zjišťovací řízení
 5. propojení bytů č.3054/5,3054/6 v čp.3054 a 3055 Kladno-Kročehlavy,ul.Ústecká
 6. Kamennné Žehrovice,místní komunikace 2023-Spojovací
 7. stavební úpravy v bytě č.2278/34 Kladno-Kročehlavy,Unhošťská ul.
 8. rekonstrukce komunikace a chodníků VI.ulice k.ú.Vinařice
 9. nový archiv SOkA k.ú. Kladno
 10. Pronájem garážového stání - Meta
 11. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy
 12. č.j.099 EX 613//11-74
 13. č.j.191 EX 776/22-45
 14. čj. 099 EX 6129/15-87
 15. okružní křižovatka Berounská ,k.ú.Velká Dobrá
 16. Čj. 88022