Město Kladno - Úřední deska

Kladno - úřední deska
  1. "Kladno Karlova a okolí, obnova kNN" Kladno-Kročehlavy
  2. "Nové komunikace a zpevněné plochy AREÁL včetně KTÚ včetně poldrů 4a a 4b, sadových úprav (zatravnění) a opěrných zdí oz3 - 6 (SO 20), Areálové osvětlení včetně kabeláže pro připojení pylonů, totemů, CLV panelů a předávací stanice "VN" (SO 55), Drobné objekty - cenové totemy (SO 61.3), drobné objekty - billboardy, CLV panely, vlajkové stožáry, navigační tabule a pylony (SO 61.4), Drobné objekty - opěrná zeď oz2 (SO 61.1), HTÚ (SO 02), Drobné objekty - opěrná zeď oz1 (SO 201 e) a Sadových úprav - výsadby vzrostlé zeleně (SO 60)" na pozemku parc. č. 3123/8, 3123/9, 3123/10, 3123/11, 3125/1, 3125/2, 3125/4, 3125/5, 3125/6 v katastrálním území Kročehlavy.
  3. "Stavební úpravy komunikace Arménská včetně chodníků a vjezdu do obchodního areálu (OA), chodníky a terénní úpravy kolem nové OK včetně úpravy ramene Americká a nového ramene vjezdu do OA, chodníky a terénní Úpravy podél komunikace Unhošťská včetně úpravy připojení bezejmenné spojky a nového připojení OA + zařízení staveniště a staveništní vjezdy pro celou výstavbu OA to vše v rámci investičního záměru "Obchodní centrum Globus - Kladno", ul. Unhošťská x Arménská"